Zanimljivosti dječjeg rječnika

Istraživanja  dječjeg govorno - jezičnog razvoja potvrdila su utjecaj okoline kada govorimo o bogatstvu dječjeg rječnika. Kroz svakodnevne situacije i interakcije djece s okolinom riječi postaju i dio dječjeg vokabulara.

Veličina dječjeg rječnika ovisi o broju riječi koje dijete čuje, ali i o načinu svakodnevne interakcije, komunikacije i igre s djetetom. U nastavku tekst pročitajte nekoliko zanimljivosti vezanih uz razvoj rječnika.  

Jeste li znali:

  • Rječnik se sastoji od riječi koje razumijemo (receptivni rječnik) i riječi koje upotrebljavamo (ekspresivni rječnik). Veličina receptivnog rječnika uvijek je veća od veličine ekspresivnog rječnika.
  • Poznato je da učenje riječi započinje mjesecima prije prve izgovorene riječi, ali možemo reći da je početak razvoja aktivnog rječnika djeteta obilježen pojavom prve riječi koja se kod većine djece javlja oko prve godine života.
  • U periodu između prve godine života i 18-og mjeseca života razvoj dječjeg vokabulara odvije se sporo. U navedenom periodu djeca u prosjeku usvajaju oko devet riječi mjesečno.
  • Oko 18-og mjeseca života  rječnik većine djece sadrži oko 50-ak riječi i tada dolazi do pojave leksičkog brzaca tj. ubrzanog usvajanja novih riječi.
  • Prema procjenama dijete kronološke dobi šest godina poznaje otprilike 10000 riječi.
  • Djeca koja  imaju razvijeniji rječnik lakše svladaju vještine čitanja i pisanja.
  • Veličina rječnika izravno je povezana je sa školskim uspjehom.  Istraživanja  su pokazala da djeca koja poznaju i koriste veliki broj riječi postižu bolji školski uspjeh.
  • Djeca riječi usvajaju spontano kroz svakodnevne konverzacijske aktivnosti s okolinom, ali i kroz čitanje slikovnica, knjiga, slušanje priča, pripovijedanje.

Nikako ne zaboravite da način komunikacije s djecom uvelike utječe na bogatstvo njihovog vokabulara.

 

Podijelite

Pristupite dodatnom sadržaju

Prijavite se na newsletter i pristupite dodatnom sadržaju i vježbama koje će stizati na vašu e-mail adresu.

More More
*Vaše podatke čuvamo u servisu Mailchimp te vam putem njega šaljemo e-mailove Ne želite više primati newsletter? Odjavite se ovdje.