Što je rana pismenost?

Rana pismenost pojam je koji opisuje sve ono što djeca znaju o čitanju i pisanju prije nego počnu samostalno čitati i pisati, a trebali bi i mogu znati puno toga.

Kada  logoped govori o ranoj  pismenosti zapravo misli na  povezivanje pisanog i govornog jezika (stvaranje veze između vizualnog simbola i fonološkog oblika), fonološku svjesnost (shvaćanje da se riječi sastoje od manjih jedinica – prepoznavanja rime, prepoznavanja slogova, odvajanje kraja i početka riječi, izdvajanje glasova), jezično razumijevanje, poznavanje slova, razumijevanje pravila pisanog jezika (shvaćanje da se knjiga čita od početka prema kraju, od vrha stranice prema dnu, s lijeva na desno), razvijanje motivacije za čitanjem i pisanjem.

 

Što je rana, a što čitalačka pismenost?

Razvojno  razlikujemo  razdoblje rane pismenosti (predškolski period) i čitalačke pismenosti (obaveznog školovanja).  Prema brojnim istraživanjima  u razvijanju pismenosti  veliku ulogu imaju upravo  rane godine djetetova života. Djeca vrlo rano pokazuju interes i usmjeravaju pažnju na knjige, uživaju u pjesmicama i igrama s rimom, pričanju priča.

Prva knjiga s kojom se dijete susreće je slikovnica. Slikovnica je predmet koji otvara prozor jednog sasvim novog svijeta. U najranijoj dobi riječ slikovnica je sinonim za riječ  igračka. Ona predstavlja  predmet koji dijete proučava, opipava, razgledava, prelistava, ali ujedno ima smirujući utjecaj na dijete, zaokuplja njegovu pažnju, potiče na razmišljanje, potiče povezivanje pojmova, uči ga slušati i opažati.

Sjetite se koliko puta je vaše dijete držalo knjigu i pretvaralo se da čita iako ne poznaje niti jedno slovo. Nikada nije prerano izlagati dijete pisanom materijalu, čitati mu i pričati. Kako djeca rastu, kako sazrijevaju njihove sposobnosti, interesi, znanja pa tako i prva slikovnica-igračka mijenja svoj oblik.

Malom djetetu trebamo nuditi knjige s puno slika, a malo teksta, jer informacije se stječu upravo uz pomoć šarenih i veselih ilustracija. Djeca uče gledajući slike i povezujući informacije iz svakodnevne okoline.

 

Kako pravilno odabrati knjige za dijete?

U prvoj godini života djeca vole slikovnice koje sadrže brojalice i kratke pjesmice jer uz pomoć ritma i rime potičemo govorno-jezični razvoj kod djece.  Djeca već u dobi od tri godine počinju pokazivati interes za slova, počinju shvaćati da napisane riječi nose značenje. U toj dobi djeca shvaćaju da se knjiga čita odozgo prema dolje i s lijeva na desno, u mogućnosti su prepoznati rimu  te ponavljati ritam govora, a to su već prva obilježja rane pismenosti. Knjige namijenjene starijem predškolskom i školskom djetetu tekstualno su bogatije jer slika gubi svoju informativnu vrijednost.

Istraživanja pokazuju da ukoliko se rana pismenost (po nekim autorima nazvana i izranjajuća pismenost) ne stimulira, posljedično su narušene vještine koje se traže u kasno predškolskom periodu, a potrebne su za uspješno usvajanje čitanja i pisanja.

Podijelite

Pristupite dodatnom sadržaju

Prijavite se na newsletter i pristupite dodatnom sadržaju i vježbama koje će stizati na vašu e-mail adresu.

More More
*Vaše podatke čuvamo u servisu Mailchimp te vam putem njega šaljemo e-mailove Ne želite više primati newsletter? Odjavite se ovdje.