Zašto je važna piramida komunikacijskog i jezično-govornog razvoja

"Danas sam Luku vodila na logopedski pregled i dobili smo mišljenje u kojem piše kako bi se on trebao uključiti u logopedsku terapiju, a glavni terapijski cilj je poticanje komunikacije i jezika bilo kojim sredstvom. Ne razumijem ovaj dio »bilo kojim sredstvom«, nije li cilj logopedske terapije govor ako idemo kod logopeda?"

Nakon logopedske dijagnostike u kojoj su uočene određene teškoće u komunikacijskom i jezično-govornom razvoju te prilikom savjetovanja, logopedi često koriste tri pojma koji mogu zbunjivati roditelje, a čije je shvaćanje izuzetno bitno za daljnji tijek (re)habilitacije. Radi se o pojmovima: komunikacija, jezik i govor. Roditelji prilikom dolaska na logopedsku dijagnostiku, a posebno ako se radi o mlađem djetetu, najčešće navode postojanje nekih simptoma koji se vezuju uz govor pa možemo čuti: “Moje dijete još nije izgovorilo prvu riječ.” ili “Čini nam se da neke riječi ne izgovara dobro.” te se rjeđe osvrću na razvijenost same komunikacije i jezika. Navedeno se pak djelomično može pripisati nedovoljnom poznavanju i razlikovanju ovih triju pojmova i njihove važnosti.

Promatrajući piramidu komunikacijskog i jezično-govornog razvoja, možemo uočiti kako je temelj piramide komunikacija. Dijete uspješno komunicira ako svrhovito koristi komunikacijsko sredstvo (govor, znakove, sredstva potpomognute komunikacije itd.) u širem broju komunikacijskih funkcija (npr. za traženje predmeta, odgovaranja na pitanje, komentiranja…) kako bi prenijelo sugovorniku željenu poruku. Shvaćanje što je to komunikacija i čemu ona služi, ključno je kako bi dijete usvojilo funkcionalni jezik.

Jezik je druga stepenica piramide koja se često zamjenjuje s pojmom samog govora. Jezik je sustav simbola koji nam služe za izražavanje naših misli, ideja, potreba osjećaja i slično. Kada djeca “otkriju” kako komunicirati, započinje usvajanje jezika pri čemu je jezično razumijevanje razvijenije od jezične proizvodnje (usvajanje riječi za određeni koncept, kombiniranje riječi, njihovo gramatičko obilježavanje itd.).

Na temelju svega dosad rečenog, može se uočiti koliko su prve dvije stepenice u piramidi ključne kako bi uopće došlo do razvoja funkcionalnog govora ili funkcionalnog korištenja nekog drugog komunikacijskog sredstva.

Ako se sada vratimo na početni citat u kojem majka komentira cilj logopedske terapije u kojem govor nije stavljen na prvo mjesto, jasno je kako logoped zapravo poštuje „piramidu“ komunikacijskog i jezično-govornog razvoja bez naročitog inzistiranja na isključivo jednom komunikacijskom sredstvu, odnosno govoru. Kako se ne bi krivo shvatilo, odabir komunikacijskog sredstva, naravno ovisi o djetetovim sposobnostima, kao i teškoći koja je u pozadini te ovo ne znači nužno da jedan od ciljeva logopedske terapije nije i razvoj govora. Važno je naglasiti kako je upravo govor najčešće sredstvo prijenosa poruka – no nije jedino. Na stranici američke organizacije ASHA (www.asha.org) te u različitim suvremenim znanstvenim člancima, postoji  velik broj smjernica koje podupiru korištenje različitih sredstava u svrhu jezičnog izražavanja te ostvarivanja komunikacije.

Prilikom planiranja terapijskih ciljeva, roditeljima je potrebno objasniti važnost razlikovanja komunikacije, jezika i različitih komunikacijskih sredstava te uvijek uzeti u obzir djetetove “jake i slabe” strane, želje i potrebe roditelja i djetetove okoline, ali i činjenice koje nam donosi proučavanje komunikacijskog i jezičnog razvoja.

 

Za Martinin blog napisala Patricia Orlić, mag.logoped

Podijelite

Pristupite dodatnom sadržaju

Prijavite se na newsletter i pristupite dodatnom sadržaju i vježbama koje će stizati na vašu e-mail adresu.

More More
*Vaše podatke čuvamo u servisu Mailchimp te vam putem njega šaljemo e-mailove Ne želite više primati newsletter? Odjavite se ovdje.