Savjeti za poticanje razvoja dječjeg rječnika

Jedan od najvažnijih faktora koji utječu na razvoj rječnika djeteta je način na koji komuniciramo, pričamo i igramo se s djecom. Donosimo vam savjete i igre kojima možete kroz igru poticatu razvoj vokabulara vašeg djeteta.

Kroz ove korisne savjete imate priliku potaknuti razvoj rječnika kod vašeg djeteta i to na zabavan i zanimljiv način. Za djecu je učenje igra pa onda u svakodnevnom životu primjenite neke od ovih savjeta.

  1. Jedan od najvažnijih faktora koji utječu na razvoj rječnika je način na koji  komuniciramo, pričamo i igramo se  s djecom. Dijete može naučiti samo one riječi koje čuje, pa je bolje koristiti veliki raspon riječi kako bismo opisali svakodnevne situacije, osjećaje, događaje. Sporiji tempo govora daje djetetu dovoljno vremena da procesuira i shvati što mu govorite. Zato nemojte govoriti brzo, usporite ritam i tempo govora i radite male pauze u govoru. Uzmite u obzir i djetetove trenutne, razvojne govorno-jezične mogućnosti pa ih nadogradite tj. riječ koju dijete koristi probajte prošiti s jednom do dvije nove riječi. ( Npr. Dijete: „Ptica.“ Vi: „Da, ptica. Ptica leti?). U igri obratite pažnju na točku djetetovog interesa  te verbalno pokažite zanimanje za nju. Kako bismo potaknuli djetetovo zanimanje i sudjelovanje, dobro je koristiti rečenicu u obliku „Što misliš…“ ili „Pitam se…“ (npr. Pitam se koliko daleko ovaj auto može ići?). Na ovaj način pozivamo djecu da naprave neku pretpostavku i podijele je s nama ali potičemo i  izmjenu uloga u komunikaciji (potičemo dijete na dijalog).  Ako dijete, nakon kratke pauze koju ste mu ponudili ne kaže ništa potrebno je u pozitivnom tonu nastaviti daljnju komunikaciju (npr. možete reći  „Idemo vidjeti“). Govorom komentirajte svoje postupke i razmišljanja tijekom igre s djetetom.
  1. Aktivno čitanje jedan je od najboljih načina poticanja razvoja dječjeg vokabulara – istraživanja su pokazala da djeca koja su aktivno uključena u proces čitanja usvajaju veći broj riječi od djece koja samo pasivno slušaju priče. Aktivno čitanje je čitanje tijekom kojega odrasla osoba postavlja djetetu pitanja koja su  usmjerena na tekst, potiče razgovor o pročitanom tekstu, djetetu daje priliku da i ono sudjeluje u pričanju priče. 
  1. Recite veliko NE televizoru .  Gledanje televizije   pasivna je aktivnost koja nam pruža zabavu i koju ne treba u potpunosti ukinuti, ali moramo shvatiti da ništa ne može zamijeniti interakciju dijete – roditelj.  Gledanje televizije jednosmjerna je aktivnost u kojoj nema komunikacije, dijaloga, pokreta, geste, emotivnog obilježja govora. Želite li da govorno-jezični razvoj napreduje, potrebna je ljudska interakcija i kao takvu ništa ju ne može zamijeniti.

 

Igre koje potiču razvoj rječnika djece predškolske dobi  

  1. Jedna od igara koja je usmjerena prema poticanje razvoja vokabulara je  igra tijekom koje je potrebno pojmove staviti u kategorije.  Uzmite kocku, zamolite dijete da baci kocku  te prema dobivenom broju mora smisliti broj pojmova iz određene kategorije. Npr. dijete baci kocku i dobije broj 5, kategorija je ptice – dijete mora smisliti 5 vrsta ptica (vrana, golub, galeb, svraka, roda). Evo nekoliko prijedloga kategorija: boje, brojevi, alat, namještaj, slatkiši, vozila, odjeća, dijelovi tijela,  igračke, bajke, piće, slova, domaće životinje, šumske životinje, kukci,voće, povrće, cvijeće ……Primjer napredne verzije ove igre je da dijete nabroji  3 vrste voća, 2 vrste ptica i 4 šumske životinje.
  1. Smisli riječ na zadani slog  još je jedna zanimljiva igra. Na papiriće napišite  slogove. Papiriće stavite u kutiju. Zamolite dijete da izvuče jedan papirić. Pročitajte mu slog koji je napisan, a dijete treba smisliti  što veći broj riječi  koje počinju zadanim slogom- npr. slog  BA- BAKA, BANANA,  BALON, BANKA, BAZEN…
  1. Ispričajte početak kratke priče djetetu ali tijekom pričanja opisujte što više detalja.  Navedite i detaljno opišite glavnog lika u  priči, napravite kratki uvod opisujući mjesto radnje ili emotivno stanje glavnog lika. Napravite kratki zaplet u priči te zamolite dijete da samostalno smislim kraj priče.
  1. Zamislite neki predmet . Detaljno ga  opišite djetetu. Zadatak je da dijete  prema vašem opisu    pogodi o kojem predmetu je riječ, a zatim zamijenite uloge. Sada dijete opisuje zamišljeni predmet, a vi morate pogoditi koji predmet je dijete zamislilo.
  1. Igra suprotnosti je igra koju djeca s veseljem igraju. Zamolite dijete da smisli pojam koji je suprotan pojmu kojega ste vi zadali. Npr.  toplo-hladno, brzo-sporo, gore-dolje, veselo-tužno, ulaz-izlaz…
  1. Zadajte jedan pojma te zamolite dijete da se prisjeti od čega se taj pojam sastoji ili što može biti u njemu (npr. AUTO- volan, kotači, sjedala, svjetla, radio….HLADNJAK-  svjetlo, police, motor, jaja, voće…ŠALICA –  mlijeko, voda, čaj, kakao…..)

Podijelite

Pristupite dodatnom sadržaju

Prijavite se na newsletter i pristupite dodatnom sadržaju i vježbama koje će stizati na vašu e-mail adresu.

More More
*Vaše podatke čuvamo u servisu Mailchimp te vam putem njega šaljemo e-mailove Ne želite više primati newsletter? Odjavite se ovdje.