Obiteljske rutine – prilika za učenje

Obiteljske rutine možemo definirati kao specifične, ponavljajuće okolnosti koje uključuju sve članove obitelji. Budući da su djeca  aktivni sudionici svih obiteljskih događanja, sudjelovanje u tim aktivnostima pruža im brojne prilike za razvoj i učenje mnogobrojnih vještina. 

Svaka obitelj ima svoje rutine koje imaju zajednička obilježja. To su specifični koraci koji se odvijaju uvijek istim redoslijedom, često se ponavljaju te svi sudionici imaju specifične, jasno definirane uloge.

Kupanje, hranjenje, mijenjanje pelena, odlazak u vrtić, samo su neki primjeri rutina. Budući da su djeca aktivni sudionici svih obiteljskih događanja, sudjelovanje u tim aktivnostima pruža im brojne prilike za razvoj i učenje mnogobrojnih vještina. 

Djeca uče osnovna znanja o tome kako svijet funkcionira, usvajaju socijalne vještine, ovladavaju komunikacijskim vještinama te usvajaju govor i jezik. Zbog svoje učestalosti, svakodnevne obiteljske rutine, pružaju najbolju priliku za učenje. 

Djeca obiteljske rutine usvajaju od rođenja. Uče kako postati aktivni sudionici u svakodnevnim obiteljskim događanjima. Prije toga, određenu aktivnost prvo moraju dobro upoznati pa im je roditeljska pomoć i usmjeravanje od velike važnosti. Roditeljska pažnja ima veliki utjecaj na međusobnu interakciju. Način kojim slijedimo djetetove interese  i stvaramo pozitivnu komunikacijsku atmosferu od velike je važnosti.  

Rutine su popraćene gestama, zvukovima i riječima tj. specifičnim vokabularom koji povezuje motoričke radnje s riječima.  Na taj način djeca lakše shvaćaju značenja riječi, rečenica, usvajaju gramatička znanja jezika te obogaćuju svoj vokabular. Od velike je važnosti da roditelji uočavaju svakodnevne i spontane prilike za poticanje razvoja djeteta.

Saznajte kako uz pomoć rutina potaknuti dijete na komunikaciju s okolinom: 

  • Napravite male pauze – tijekom izvođenja planiranih, svakodnevnih radnji povremeno napravite  male pauze koje djetetu daju priliku da inicira komunikaciju. Budući da dijete poznaje rutinu lakše će započeti komunikaciju jer zna što se od njega očekuje.  Ovisno o trenutnom komunikacijskom i govorno jezičnom statusu djeteta ono može koristiti verbalne ili neverbalne oblike komunikacije kako bi nastavilo i potaknulo komunikaciju. Na vama je da te znakove prepoznate, ohrabrite te potaknete dijete na komunikaciju s okolinom. 

 

  • Nakon što je dijete u potpunosti  usvojilo određenu rutinu dobro je ponekad napravite malu promjenu u koracima od kojih se sastoji određena aktivnost. Tako djetetu pružate priliku da vam ukaže na razlike i samostalno  inicira komunikaciju.

 

  • Kako biste potaknuli dijete na komunikaciju postavljajte kratka i jasna pitanja- na taj način  potičemo dijete na dijalog i izmjenu uloga u komunikacija. 

 

  • Dopustite djetetu da samostalno izabere aktivnosti u kojima uživa. Neka dijete izabere između dvije ponuđene aktivnosti npr. između dvije pjesmice koje voli. 

 

  • Djeca vole ponavljanja pa često žele da im čitamo istu knjigu koju su već nekoliko puta čuli ili žele igrati istu igru koju ste već nekoliko puta igrali. Omogućite im ponavljanje aktivnosti u kojima uživaju jer time usvajaju nova i učvršćuju stečena znanja, te postaju aktivniji i sigurniji.

 

 

Podijelite

Pristupite dodatnom sadržaju

Prijavite se na newsletter i pristupite dodatnom sadržaju i vježbama koje će stizati na vašu e-mail adresu.

More More
*Vaše podatke čuvamo u servisu Mailchimp te vam putem njega šaljemo e-mailove Ne želite više primati newsletter? Odjavite se ovdje.