Razvoj govorno-jezičnih vještina – korak po korak

Razvoj komunikacijskih i govorno-jezičnih vještina počinje od samog djetetovog rođenja. Kako bi taj razvoj trebao izgledati, prateći kronološku dob djeteta saznajte u nastavku.

Svakom je roditelju važno da  razumije kako bi trebao izgledati razvoj jezičnih i govornih vještina  djeteta. U nastavku saznajte što je primjereno za koju dob te lakše prepoznajte prve znakove odstupanja i eventualno reagirajte. Ipak želim naglasiti, u slučaju da dijete nije usvojilo jednu od opisanih vještina unutar određene dobi ne znači da postoji poremećaj. No, ako  većina vještina koje su opisane za određenu dob nije usvojena potrebno je potražiti stručnu pomoć.

Kliknite za prečac:

 

Razvoj govora djeteta od 0 do 3 mjeseca

U ovoj dobi djeca svoja raspoloženja izražavaju glasanjem (plakanjem i smijanjem). Roditelji mogu prepoznati različite vrste plača koje se javljaju za različite potrebe. Dijete prepoznaje majčin glas i uz pomoć njega najlakše se smiri u epizodama plača. Dijete u dobi od rođenja do 3. mjeseca sluša glasove i druge zvukove u okolini i reagira na njih (npr. smanjuje ili povećava brzinu sisanja kao reakciju na zvuk).

 

Razvoj govora djeteta od 4 do 6 mjeseci

Govor djeteta od četiri do šest mjeseci se svodi na igru govornim organima pri čemu proizvode različite glasove (gukanje). Dijete zamjećuje i reagira  na promjene u tonu glasa pa većinom osmjehom reagira na ugodne glasove, a plačem na jake i neugodne glasove.  U ovoj dobi dijete okreće glavu u smjeru zvuka i pokazuje interes za zvučne igračke i glazbu. Oko 6-tog mjeseca života javlja se reduplicirano brbljanje tj.  djeca počinju stvarati različite kombinacije glasova, dolazi do kombiniranja zvučnih konsonanata s otvorenim vokalima koje izgovara u redupliciranim nizovima kombinacija (ma-ma-ma-ma, da-da-da-…). Reduplicirano brbljanje od strane okoline često zna biti protumačeno kao prva riječ, ali budući da to glasanje za dijete još uvijek ne nosi „značenje“  ne možemo ga tumačiti kao riječi.

 

Razvoj govora djeteta od 7 mjeseci do 1. godine

Dijete uživa u socijalnim igrama ( npr. „KU KU – gdje sam“ igra). Okreće glavu i gleda u smjeru izvora zvuka. Pokazuje razumijevanje jednostavnih gesta i  jednostavnih riječi  koje se najčešće odnose na  pojmove iz svakodnevnog okruženja (mama, tata, sok, čaša) te počinje  pogledom tražiti imenovani predmet. U svrhu komunikacije dijete u dobi od sedam mjeseci do godine dana počinje koristiti geste  (mahanje PA-PA,  podiže ruke kada želi da ga roditelji prime).  Pokazuje razumijevanje jednostavnih uputa i zahtijeva (Daj,  Baci ….). Sustavno se odaziva na ime i ostvaruje kontakt očima  s okolinom.  Imitira neke radnje za roditeljima. Intonacijski imitira govor za okolinom.  Oko prvog rođendana javlja se prva riječ sa značenjem, a govor je na razini žargonskog, intonacijskog brbljanja. Uživa u slušanju pjesmica.

 

Razvoj govora djeteta od 1. do 2. godine

Govor djeteta u dobi od prve do druge godine se vrlo brzo razvija. Broj  riječi koje dijete koristi u svakodnevnom govoru raste  ( u dobi od oko 18 mjeseci dijete bi trebalo u aktivnom vokabularu koristiti oko 50-ak riječi koje su često u obliku onomatopeja ili skraćenom obliku riječi).  Glagoli i pridjevi polako postaju dio vokabulara. Dijete počinje koristiti zamjenice ja, ti, moje. Na upit dijete pokazuje nekoliko dijelova tijela. Razumije  pitanja Tko? Gdje? Što? U mogućnosti je slijediti jednostavne upute (Gdje je cipela?). Pokazuje interes za slikovnicama, slušanjem kratkih priča, pjesmicama i recitacija s rimom. Na slikovnom materijalu, dijete u dobi od jedne do dvije godine, prstom pokazuje imenovane pojmove iz svakodnevnog okruženja. Razumije negaciju i koristi ju kada nešto ne želi. Oko druge godine života počinje koristit dvočlane iskaze (Nema soka, Daj piti). Pokazuje što želi i traži što želi. Donosi stvari kako bi ih pokazao drugima te imitira govor za okolinom.

Razvoj govora djeteta od 2. do 3. godine

U dobi od druge do treće godine djeteta, govor je postao primarno komunikacijsko sredstvo. Dijete samostalno imenuje stvari iz svakodnevnog okruženja i iz različitih kategorija (životinje, predmete svakodnevne uporabe…).  Sustavno koristi dvočlane i tročlane iskaze u svakodnevnoj komunikaciji, a  poznata okolina može razumjeti govor djeteta.  Odgovara na pitanja „Tko? Što? Gdje?“. Dijete počinje koristiti zamjenice i priloge mjesta te prošlo i buduće vrijeme.  Razumije pojmove kao što su veliki-mali, gore-dolje. Razumije i slijedi upute koje se sastoje od dva zahtjeva npr. Uzmi knjigu i stavi ju na krevet. Pokazuje interes za slikovnice i može duži vremenski period sjediti i slušati kratke priče. Uparuje iste boje.

 

Razvoj govora djeteta od 3. do 4. godine

U govoru koristi rečenice koje se sastoje od 3-4 elementa.  Postavlja pitanja „Zašto? Kada? Kako?“. Koristi zamjenice. Dijete u dobi od tri do četiri godine može samostalno prepričati neki događaj tako da osoba koja nije bila sudionik tog događaja može shvatiti radnju tj. povezano govori o stvarima koje su se dogodile. Zna svoje ime i koliko ima godina. Zna da li je dječak ili djevojčica. Razumije i slijedi upute koje se sastoje od tri radnje npr. Otvori torbu, uzmi loptu i donesi mami. Oko 4-te godine prepoznaje i samostalno imenuje osnovne boje.  Raspoznaje osnovne oblike (krug, trokut, kvadrat..neke i samostalno imenuje). Može slušati sve duže priče. U igri zna igrati ulogu druge osobe.

 

Razvoj govora djeteta od 4. do 5. godine

Dijete u dobi od četiri do pet godina u spontanom govoru koristi višečlane rečenice sa svim vrstama riječi koje su većinom gramatički pravilne. Djetetov vokabular se širi. Pita za objašnjenje značenja nepoznatih riječi.  Oko 4. godine trebao bi biti  usvojen  pravilan izgovor svih glasova, osim glasa R te je djetetov govor razumljiv i široj okolini. Može samostalno prepričati dužu priči ili poznati događaj. Odgovara na pitanja „Koliko? Kako?“ Dijete samostalno broji do 10.

 

Razvoj govora djeteta od 5. do 6. godine

Dijete u ovoj dobi koristi složene rečenice sa svim vrstama riječi, a pravilan izgovor svih glasova je usvojen. Usvojilo je pojmove kao što su  jučer, danas, sutra, ujutro, navečer. Može shvatiti  odnose, uzroke i posljedice. Samostalno imenuje geometrijske oblike, brojeve i neka slova. Zna napisati svoje ime. Prilikom prepričavanja poznatih događaja prati slijed radnje, pojavnost likova, prepričava detalje događaja. Pokazuje interes za knjige, brojeve,  slova. Sa navršenih 5,5 godina može prepoznati početni glas u riječi. Prepoznaje rimu te počinje  samostalno tvoriti rimu. Riječi može rastaviti na slogove.

Podijelite

Pristupite dodatnom sadržaju

Prijavite se na newsletter i pristupite dodatnom sadržaju i vježbama koje će stizati na vašu e-mail adresu.

More More
*Vaše podatke čuvamo u servisu Mailchimp te vam putem njega šaljemo e-mailove Ne želite više primati newsletter? Odjavite se ovdje.