Komunikacija djeteta s okolinom – što je to združena pažnja i zašto je važna?

Koja je razlika između komunikacije, jezika i govora te kako se te vještine razvijaju? Zašto je združena pažnja važna ? Na koji način dijete dijeli svoju pažnju, kako slijedi i usmjerava pažnju okoline? Sve to možete saznati u blogu koji slijedi.

Komunikacija, jezik i govor pojmovi su koje često susrećemo i koristimo u svakodnevnom životu. Ove riječi često su shvaćene kao istoznačnice, no one to nisu. Njihov je razvoj  međusobno povezan i isprepleten, ali navedene vještine moramo promatrati odvojeno pri čemu je potrebno uzeti u obzir njihov međusobni utjecaj i povezanost.

Razvoj komunikacijskih vještina (a ujedno s njim i razvoj govorno-jezičnih vještina) počinje samim rođenjem. Pa tako već u prva dva mjeseca života dijete pokazuje prve i nezrele komunikacijske obrasce (promjene izraza lica, vokalizacija, pokreti…). Komunikacija čini temelj na kojem dijete usvaja jezik i razvija govor pa odstupanja u razvoju komunikacije utječu na razvoj govorno-jezičnih vještina.

Jezik je komunikacijski sustav, sustav koji ima svoja pravila, a govor je samo jedan od mnogih  sredstava komunikacije. Možemo reći da je govor komunikacijski i jezični alat – alat uz pomoć kojega se prenose komunikacijske i jezične poruke.

U ranom periodu razvoja djeca su najviše usmjerena na lice osobe  koja ga njeguje (najčešće majčino lice) pa se takva interakcija naziva interakcijom licem u lice. U dobi od samo nekoliko tjedana  novorođenče većinu   budnog vremena provodi usmjereno na majčino lice  i  upravo te rane interakcije čine temelj kasnijeg kognitivnog, socijalnog i jezičnog razvoj djeteta.

U ovim ranim interakcijama dijete nije svjesno činjenice da njegova ponašanja utječu na druge osobe, a okolina prema ponašanjima djeteta „pogađa“ koje su njegove potrebe  (ovaj period razvoja komunikacije naziva se predintencijska komunikacija). Budući da okolina na djetetove signale sustavno odgovara s vremenom djeca počinju shvaćati da su ti signali poruke i znaju da će njegovo ponašanje djelovati na okolinu tj. dječja komunikacija postaje  intencijska.

Kako se ovaj prijelaz iz predintencijske u intencijsku komunikaciju ne događa u jednom danu slobodno možemo reći da se radi o procesu, a rezultati tog razvojnog procesa postaju vidljivi oko prve godine života.

Prema  Carpenter, Nagell i Tomasello  oko  prve godine života  dijete postepeno počinje otkrivati kako dijeliti svoju pažnju (između 9. i 12. mjeseca života), kako slijediti pažnju drugih osoba (između 11. i 14. mjeseca života) te  kako usmjeravati pažnju okoline (između 13. -15. mjeseca života).

Možemo reći da oko prve godine dijete počinje združivati svoju pažnju s okolinom i komunikacijskim partnerima.

Združena pažnja  – oblici združivanja pažnje 

Dijete dijeli svoju pažnju – između devetog i dvanaestog mjeseca života djeca počinju shvaćati da svojim ponašanjima utječu na usmjerenost pažnje drugih osoba.

Dijete slijedi pažnju drugih osoba –  sposobnost djeteta da prati pogled, geste svojih komunikacijskih partera i na taj način s njima dijeli zajedničku točku interesa  (npr.   šetate gradom i na pločniku ugledate psa.  Kažete „Vidi pas“ i izgovaranje rečenice popratite pogledom u smjeru psa te pokaznom gestom koja je usmjerena prema psu. Dijete koje slijedi pažnju pratiti će vaš pogled i gestu pokazivanja i pogledati u smjeru u kojem pokazujete tj. podijeliti će s vama  zajedničku točku interesa.)

Dijete usmjerava pažnju okoline – sposobnost djeteta da koristi geste, vokalizaciju, kontakt očima kako bi svojim komunikacijskim partnerima usmjerilo pažnju na neki predmet, radnju, događaj. Takva komunikacija inicirana je potrebom djeteta da svoje iskustvo i interese podijeli s okolinom (npr. dijete želi neki predmet koji u tom trenutku ne može samostalno dohvatiti. Uz pomoć pogleda, gesti, vokalizacijom dijete pokušava usmjeriti  roditelje  prema željenom predmetu pri čemu će naizmjenično pogledavati predmet i osobu od koje očekuje pomoć.)

Mnoga istraživanja potvrđuju povezanost združene pažnje i ranog jezičnog razvoja jer komunikacijske interakcije koje su potpomognute razvojem združene pažnje podržavaju usvajanje jezika i  učenje značenja novih riječi.

Podijelite

Pristupite dodatnom sadržaju

Prijavite se na newsletter i pristupite dodatnom sadržaju i vježbama koje će stizati na vašu e-mail adresu.

More More
*Vaše podatke čuvamo u servisu Mailchimp te vam putem njega šaljemo e-mailove Ne želite više primati newsletter? Odjavite se ovdje.