Igrom do čitanja

Istraživanja su pokazala da djeca koja uživaju u čitanju imaju razvijenije kreativne sposobnosti, postižu bolje rezultate u školi, pažnja i koncentraciju su im bolje razvijene te da čitanje značajno doprinosi intelektualnom i mentalnom razvoju djece.

Čitanje je složen proces koji zahtijeva visok stupanj aktivnog sudjelovanja te uključuje mnoge kompleksne vještine i sposobnosti koje se razvijaju postupno.  Istraživanja su pokazala da djeca koja uživaju u čitanju imaju razvijenije kreativne sposobnosti, postižu bolje rezultate u školi, pažnja i  koncentraciju su im bolje razvijene te da čitanje značajno doprinosi intelektualnom i mentalnom razvoju djece. No, da bi moglo naučiti čitati (poznavati slova i povezivati ih u riječ), dijete mora savladati čitav niz vještina koje zovemo vještinama rane pismenosti (više na linku)

Najvažniji dječji posao je igra pa danas predlažem nekoliko igrica koje već u vrtićkim danima vode na put prema čitanju i pisanju: 

  1. Na jednobojnoj podlozi napravite uzorak od gumbića, malih kockica u različitim bojama, perlica, a djetetov je zadatak da takav isti uzorak napravi na svojoj podlozi 

Vizualni sustav je nositelj čitanja. Da bi dijete moglo dobro čitati potrebno je razvijati specifične vizualno perceptivne odnose, a stavljanje stvari u određeni poredak ne samo da razvija vizualnu percepciju nego i  uči djecu da slova u riječi moraju imati  određeni redoslijed.

  1. Ispričajte priču, a zatim razgovarajte o radnji priče, osjećajima koji su prisutni kod likova u priči, što se moglo dogoditi u priči…

Slušanje, govor, čitanje i pisanje su međusobno povezane funkcije istog komunikacijskog sustava koji se zove jezik.  Djeca usvajaju jezik puno prije čitanja i pisanja i on je osnova za usvajanje pisanog jezika.  Rječnik bitno pridonosi kvaliteti čitanja i pisanja, a djeca usvajaju nove riječi uz pomoć socijalnih interakcija te indirektnih izvora kao što je čitanje priča. Kroz knjige i priče uče o ljudima, mjestima, iskustvima. Slušanje i razgovor o pričama pomaže djece da izgrade vokabular i na zabavan način uče ih osnovnim pojmovima pismenosti. Uče ih  vezi između pisane i izgovorene riječi, činjenici da pisana riječ nosi značenje, da čitamo s lijeva na desno, od vrha do dna stranice, od prednje strane prema stražnjoj strani.

  1. Igranje memori igrica

Uočavanje da su neke stvari potpuno jednake djecu navodi na shvaćanje da slova u riječi moraju biti napisana jednako i jednakim rasporedom da bi nosila određeno značenja.

  1. Plesanje uz glazbu uz upute npr. ruke gore, dolje, okreni se….

Na ovaj način djeca uče pojmove kao što su gore, dolje, naprijed, natrag, lijevo, desno te ih dodaju svojem rječniku. Razumijevanje tih pojmova dovodi do znanja kako se riječi čitaju i pišu na stranici. 

5. Čitanje pjesmica s rimom i smišljanje novih rima

Auditivna percepcija je nezaobilazan preduvjet usvajanja čitanja. Dijete mora čuti dijelove govora prije nego što počne čitati, a percepcija sloga je preduvjet za prepoznavanje rime. Na ovaj način djeca postaju svjesna fonema-najmanja jedinica zvukova koji sačinjavaju riječi.  Ta svijest dovodi do uspjeha u čitanju i pisanju.

6. Igranje trgovine – djeca trebaju napraviti znakove i cijene za namirnice

Djeca uz pomoć pisanja pružaju određene informacije, što ih navodi na zaključak da pisana riječ ima veliku važnost jer ona nosi određeno značenje.

7. Prepričavanje omiljene priče drugom djetetu ili nekoj igrački

 Kroz ovu igru djeca stječu povjerenje u sebe i u svoju sposobnost  da nauče čitati. Vježbaju pričati priču onim redoslijedom kojim je i pročitana – početak, sredina, kraj. Prate slijed priče što je od velike važnost ako govorimo o čitanju s razumijevanjem.

8. Bojanje sličnih slova u nekom tekstu (npr. u novinskom članku potrebno je sva slova b obojati plavom bojom, a sva slova d žutom bojom)

Na ovaj način djeca usvajaju vezu grafem –fonem, ali i uočavaju da postoje vizualno slična slova. 

9. Izrada slova od plastelina

Na ovaj način djeca kroz igru počinju učiti nazive slova, a igra s plastelinom je odlična za motoriku prstića koja treba biti dobro razvijena kako bi, kasnije, držanje olovke i pisanje bilo lakše svladano.

10. Pogađanje početnih i završnih glasova u riječima

Zanimljiva igra koja  nas upoznaje s glasovima i dijelovima riječi.

11. Spajanje glasova u jednu riječ  (potrebno je „slovkati“ riječ, a dijete mora pogoditi o kojoj se riječi radi npr. P-A-S)

Ova vježba je odlična podloga za čitanje, ali je potrebno krenuti s kratkim riječima (od tri slova), te postupno (ovisno o djetetovom uspjehu) prelaziti na duže riječi. Ukoliko dijete nije zainteresirano ili nije uspješno u ovoj igri preporučamo uvođenje slika ili kartica s naslikanim pojmovima koji se trebaju pogoditi.

Roditelji su prvi učitelji svojoj djeci i imaju veliki utjecaj na razvoj jezičnih sposobnosti svoga djeteta kao i na razvoj i usvajanje vještina čitanja. Čitanje je  vještina koja se dugo razvija, zapravo usvajanje te vještine  počinje još dok su djeca vrlo mala. Igranje s knjigama od djetetove najranije dobi predstavlja važan način poticanja uspostavljanja emocionalnog odnosa djeteta s knjigom. 

 

Podijelite

Pristupite dodatnom sadržaju

Prijavite se na newsletter i pristupite dodatnom sadržaju i vježbama koje će stizati na vašu e-mail adresu.

More More
*Vaše podatke čuvamo u servisu Mailchimp te vam putem njega šaljemo e-mailove Ne želite više primati newsletter? Odjavite se ovdje.