Geste i razvoj govora

Upotrebom gesti potičemo djetetov govor, saznajte što su to geste i kako ih dodatno potaknuti

Geste su sastavni dio svakodnevne ljudske komunikacije i javljaju se razvojno jako rano – prije pojave prve riječi.  Djeca se koriste gestama kako bi podijelila interese, osjećaje ili informacije s okolinom ili kako bi dobila nešto što je izvan njihova dometa.

Uporaba riječi i geste u pozitivnoj je korelaciji, tako da razvoj geste potiče i djetetov govorno-jezični razvoj i obrnuto. Razvojne su geste osnova na kojoj se temelji jezični razvoj. Dijete njima uči komunicirati, a uredan razvoj gesta jedan je od osnovnih pokazatelja urednoga govorno-jezičnog razvoja.

 

Djetetove prve geste kao potpora, a ne zamjena govornoj komunikaciji

Prve geste odnosno geste pokazivanja su najbolji i najlakši način kojim dijete skreće pozornost odrasle osobe na željeni predmet. Uporabom gesta dijete „jača“ komunikacijske vještine jer gesta daje vizualni trag značenju koje dijete želi prenijeti. Gestama djeca lakše prenose poruke, komunikacijski su aktivnija i grade zdrav jezični i komunikacijski sustav.

Zbog ovih će činjenica mnoga djeca prednost dati uporabi gesta pred verbalnim govorom.  U dobi od 18 mjeseci više od polovice dječjeg govora popraćeno je gestama, ali treba istaknuti da geste ne smiju biti zamjena za govornu komunikaciju, nego joj moraju biti potpora. Kada dijete usvoji riječ ili naziv nekog predmeta, gestovno označavanje predmeta nestaje. Uporabom geste u komunikaciji smanjuje se djetetova frustracija, posebno ako govorimo o djeci s teškoćama u govorno-jezičnom razvoju, a time dijete i okolina dobivaju zajedničko komunikacijsko sredstvo kojim učinkovito mogu komunicirati.

Kod djece s teškoćama u jezičnom razvoju, gesta pokazivanja, razvija se kasnije i duže je prisutna u govoru, jer njome djeca zamjenjuju mnoge objekte, a kod djece s autizmom gesta pokazivanja nije ni prisutna (glasni pokretač geste pokazivanja je potreba za komunikacijom).

 

Savjeti kako poticati govorno-jezični razvoj:

  1. Mahanje rukama „pa-pa“ i podizanje ruku u zrak kao znak da ih primite u naručje jedne su od prvih gesti. Uobičajeno vrijeme za njihovu pojavu je oko prve godine života i pokazatelj su razvoja komunikacije. Odgovaranje na ove prve, rane djetetove geste potiče razvoj komunikacije i usvajanje jezika.
  2. Koristite se gestama u komunikaciji: popratite nazive predmeta ili aktivnosti i gestom za taj predmet ili tu aktivnost.
  3. Na vokalizaciju svojega djeteta uzvraćajte vokalizacijom (popratite svaki „ guuu“ ili „gaaa“).
  4. Slikovnice su idealna prilika za razvoj govora, slušanja. Imitirajte radnje iz slikovnica, pokazujte predmete iz slikovnica i u stvarnom životu, gestama opišite radnje predmeta koji se nalaze u slikovnicama.
  5. Pjevajte kratke rimovane pjesmice i pritom se koristite pokretom i gestama („Kad si sretan, lupi dlanom ti o dlan…“).
  6. Gestama oponašajte svakodnevne radnje (pričanje na telefon).

Podijelite

Pristupite dodatnom sadržaju

Prijavite se na newsletter i pristupite dodatnom sadržaju i vježbama koje će stizati na vašu e-mail adresu.

More More
*Vaše podatke čuvamo u servisu Mailchimp te vam putem njega šaljemo e-mailove Ne želite više primati newsletter? Odjavite se ovdje.